Başa

ÜRÜNLER

Buhar Kazanları

 KSF 14

Buhar Jeneratörü için Korozyon İnhibitörü

Oksijen ve karbondioksite kaynaklı korozyonu engeller.
Gıda üretim tesislerinde kullanılabilir.
İçeriğindeki hammaddeler FDA onaylıdır.

Orta ve düşük dağılım oranına sahip uçucu aminlerin oluşturduğu kısa ve orta uzunluktaki buhar ve kondens hatlarında oksijen, karbondioksit ve pH`a bağlı korozyonun elimine edilmesi için formüle edilmiş sıvı bir ürün kombinasyonudur. Bünyesinde bulunan maddelerin Federal Register Regulation 121.1088`e göre buharın süt ve süt ürünleri dışındaki besin maddeleriyle olan kontağında kullanımında FDA onayı vardır.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1660 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 KSF 1400

Buhar Jeneratörü için Korozyon İnhibitörü

Karbonik asit ve diğer asidik komponentlerden kaynaklanan düşük pH'ı nötralize ederek kondens hatlarını asit korozyonuna karşı korur.
Yapısı itibariyle kazanda köpürme ve taşınmaya neden olmaz.
Kondens hatlarında depozit oluşturmaz.

Orta ve düşük dağılım oranına sahip uçucu aminlerin oluşturduğu kısa ve orta uzunluktaki buhar ve kondens hatlarında karbondioksite bağlı korozyonun elimine edilmesi için formüle edilmiş sıvı bir ürün kombinasyonudur. Bünyesinde bulunan maddelerin Federal Register Regulation 121.1088'e göre buharın süt ve süt ürünleri dışındaki besin maddeleriyle olan kontağında kullanımında FDA onayı vardır.

• Mükemmel bir karbondioksit inhibitörüdür. Karbonik asit ve diğer asidik komponentlerden kaynaklanan düşük pH'ı nötralize ederek kondens hatlarını asit korozyonuna karşı korur.

• Kondens hatlarında pH değerini yüksek tutar.

• Yapısı itibariyle kazanda köpürme ve taşınmaya neden olmaz. Buhar kazanı şartlarında yüksek basınç ve sıcaklıklarda dekompoze olmadan güvenle açılır.

• Yapısında bulunan aminlerin karbonik asit ile oluşturduğu tuzların sudaki çözünürlüğü yüksektir. Kondens hatlarında depozit oluşturmaz.

• Kullanımı kolaydır. Buhar sisteminin ekonomik ömrünü uzatarak bakım ve onarım masraflarını azaltır. Yüksek konsantrasyon ve düşük dozaj oranı nedeniyle ekonomiktir.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1703 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 KSF 17

Oksijen İnhibitörü

Çözünmüş oksijeni tutarak korozyonu önler.
Pasif film oluşturarak metal yüzeyleri korur.
Hem kazan içinde, hem de hatlarda korozyon oluşumunu önler.

Yüksek dağılım oranına sahip metal pasife edici ve kimyasal olarak oksijen bağlayıcı özelliklere sahip amin türevlerinin bir kombinasyonudur. Buhar üreten sistemleri, çözünmüş oksijeni kimyasal olarak bağlayarak oksijen korozyonuna karşı korur. Demir, bakır ve alaşımlarını pasife ederek (pasif film) koruma sağlar. Şartlandırma programından önce oluşmuş demir oksit ve bakır oksit depozitlerini indirgeyerek metal yüzeyleri temizler. Yüksek dağılım oranı sayesinde buhar ile taşınarak sadece kazan içerisinde değil, buhar ve kondens hatlarında da koruma sağlar.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1665 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 KSF 1700

Oksijen İnhibitörü

Buhar üreten sistemleri, çözünmüş oksijeni kimyasal olarak bağlayarak oksijen korozyonuna karşı korur.
Demir, bakır ve alaşımlarını pasife ederek (pasif film) koruma sağlar.
Şartlandırma programından önce oluşmuş demir oksit ve bakır oksit depozitlerini indirgeyerek metal yüzeyleri temizler.

Yüksek dağılım oranına sahip metal pasife edici ve kimyasal olarak oksijen bağlayıcı özelliklere sahip amin türevlerinin bir kombinasyonudur.

• Buhar üreten sistemleri, çözünmüş oksijeni kimyasal olarak bağlayarak oksijen korozyonuna karşı korur.
• Demir, bakır ve alaşımlarını pasife ederek (pasif film) koruma sağlar.
• Şartlandırma programından önce oluşmuş demir oksit ve bakır oksit depozitlerini indirgeyerek metal yüzeyleri temizler.
• Yüksek dağılım oranı sayesinde buhar ile taşınarak sadece kazan içerisinde değil, buhar ve kondens hatlarında da koruma sağlar.
• Alçak ve yüksek basınçlı sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
• Yapısı itibariyle kondens hatlarındaki pH'ın yükseltilmesini destekler.
• Yüksek konsantrasyonu ve düşük dozaj oranı nedeniyle ekonomiktir.
• Tamamen organik yapıda olması ve iletkenliğe katkısı olmaması nedeniyle sülfit içerikli kimyasallar gibi kazan blöf ihtiyacını arttırmaz. Enerji sarfiyatına yol açmadığı için ekonomik işletme sağlar.
• Sistemin ekonomik ömrünü arttırarak, bakım ve onarım masraflarını azaltır.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1704 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 KSF 20

Buhar Jeneratörü Kışır İnhibitörü

Sudan kaynaklı birikimlerin oluşumunu önler.
Korozyondan meydana gelebilecek depoziti önler.
Isı transfer alanlarını temiz tutarak enerji tasarrufu sağlar.

Çok yüksek termal ve kimyasal stabilitesi olan, polimerik dispersantlar, özel seçilmiş fosfonatlar ve alkalinite oluşturucu hidratlardan formüle edilmiş çok kuvvetli sıvı bir depozit inhibitörüdür. Özellikle buhar kazanlarında sertlik kaçaklarıyla gelen sertlik iyonlarını ve kondens hatlarından gelen korozyon sonucu oluşan metal oksitleri bağlayarak ve disperse ederek ısı aktaran yüzeylerde tabakalaşmasını önler. İçerisindeki polimerik bileşikler, genellikle kireç kristallerinin oluşturduğu sertlikleri inhibe eder ve kazan suyunda kendiliğinden oluşan kireç bağlarını ayrıştırır.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1670 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 KSF 2000

Buhar Jeneratörü ve Kazanlar İçin Kışır İnhibitörü

  • Isı aktaran yüzeyleri temiz tutarak enerji tasarrufu sağlar. Korozyon sonucu oluşan veya besi suyu ile sisteme giren metal iyonlarını ve oksitlerini disperse eder.
  • Yapısındaki polimerler sayesinde önceden oluşmuş depozitleri de zaman içerisinde temizler.
  • Şartlandırma programından önce oluşmuş demir oksit ve bakır oksit depozitlerini indirgeyerek metal yüzeyleri temizler.

Çok yüksek termal ve kimyasal stabilitesi olan, polimerik dispersantlar, özel seçilmiş fosfonatlardan formüle edilmiş çok kuvvetli, sıvı bir depozit inhibitörüdür. Özellikle buhar kazanlarında sertlik kaçaklarıyla gelen sertlik iyonlarını ve kondens hatlarından gelen korozyon sonucu oluşan metal oksitleri bağlayarak ve disperse ederek ısı aktaran yüzeylerde tabakalaşmasını önler. İçerisindeki polimerik bileşikler, genellikle kireç kristallerinin oluşturduğu sertlikleri inhibe eder ve kazan suyunda kendiliğinden oluşan kireç bağlarını ayrıştırır. Suyun akış yolunun temizlenmesini ve besleme suyunda depozit oluşturan katyonların birleşmesini sağlayan zincirleme alanları ile polimerik reaksiyonların oluşmasını sağlar.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1705 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 MIX

Buhar ve Isıtma Sistemleri için Korozyon ve Depozit Önleyici

Oksijen ve karbondioksit kaynaklı korozyonu önler.
Korozyon kaynaklı depozit oluşumunu engeller.
Düşük konsantrasyonda kullanımı nedeniyle ekonomiktir.

Hidrolize karşı dirençli sertlik stabilizörleri ile karbondioksit ve oksijen korozyonunu önleyici dispersantlar ve biyosidal aktif bileşikler içerir. Böylelikle oksijeni ve karbondioksiti nötralize ederek korozyonu ve depozit oluşumunu önler. Suyun sertlik derecesine ve besleme suyu oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak besleme suyu veya yoğuşma hattına direkt olarak dozlama yapılır.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1685 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 P 50

Online Sert Kabuk Temizleyici

  • Asit ile temizlik sırasında katlanılmak zorunda kalınan korozyon problemlerine yol açmaz.
  • Buhar kazanlarında kalsiyum karbonat inhibitörü olarak kullanılır.
  • Asit temizliği sırasında temizlik solüsyonuna katıldığında kireçtaşının çözünmesini kolaylaştırır ve korozyon hızını düşürür.

Suda çözünmeyen metal tuzlarından sıvı-katı ara yüzeyinde oluşan sert kabuk oluşumlarının sistem devredeyken temizlenmesine imkan sağlayan eşsiz bir üründür. Asit ile temizlik sırasında katlanılmak zorunda kalınan korozyon problemlerine yol açmaz. Buhar kazanlarında kalsiyum karbonat inhibitörü olarak kullanılır. Asit temizliği sırasında temizlik solüsyonuna katıldığında kireçtaşının çözünmesini kolaylaştırır ve korozyon hızını düşürür. Sistem dengelemede ve dağılımda üstün özelliklere sahiptir. Isıl ve kimyasal açıdan kararlı bir yapıya sahiptir, 300°C`ye kadar rahatlıkla kullanılabilir. 1 gramı 400 mg CaCO3`ı çözer. Dozaj pompası ve kapiler borulara korozif etki etmez.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1689 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 P 50

Online Sert Kabuk Temizleyici

  • Asit ile temizlik sırasında katlanılmak zorunda kalınan korozyon problemlerine yol açmaz.
  • Buhar kazanlarında kalsiyum karbonat inhibitörü olarak kullanılır.
  • Asit temizliği sırasında temizlik solüsyonuna katıldığında kireçtaşının çözünmesini kolaylaştırır ve korozyon hızını düşürür.

Suda çözünmeyen metal tuzlarından sıvı-katı ara yüzeyinde oluşan sert kabuk oluşumlarının sistem devredeyken temizlenmesine imkan sağlayan eşsiz bir üründür. Asit ile temizlik sırasında katlanılmak zorunda kalınan korozyon problemlerine yol açmaz. Buhar kazanlarında kalsiyum karbonat inhibitörü olarak kullanılır. Asit temizliği sırasında temizlik solüsyonuna katıldığında kireçtaşının çözünmesini kolaylaştırır ve korozyon hızını düşürür. Sistem dengelemede ve dağılımda üstün özelliklere sahiptir. Isıl ve kimyasal açıdan kararlı bir yapıya sahiptir, 300°C`ye kadar rahatlıkla kullanılabilir. 1 gramı 400 mg CaCO3`ı çözer. Dozaj pompası ve kapiler borulara korozif etki etmez.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1689 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  

 RPH 47

Alkalinite Ayarlayıcı Korozyon İnhibitörü

Düşük pH korozyonunun önlenmesi için geliştirilmiştir.
Kullanımı ve beslemesi kolaydır.
Düşük dozaj miktarı ile ekonomik kullanım sağlar.

Düşük pH`a sahip sistemler için hazırlanmış alkali malzemeler ve poliakrilatların karışımından oluşan sıvı bir üründür. Öncelikle pH değerini korozyon kontrolü için uygun bir değere getirir. Ek olarak buhar kazanlarında, göl ve havuzlarda alkalinite kontrolünde kullanılır. Bünyesinde bulunan maddeler US Code of Federal Regulations Titel 21, Section 173.310 tanımlamasına uygun olarak gıda ile temas halinde bulunan buhar üretiminde kullanılmaya uygundur.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L   1000 L 
 Stok Kodu  C 1682   C 1683 
 Koli İçi Adedi  1 ad.   1 ad. 

 

  

 SS

Oksijen Tutucu

Isı aktaran yüzeyleri temiz tutarak enerji tasarrufu sağlar.
Sertlik kaynaklı kışırı ve oksijen korozyonunu aynı anda önler.
Düşük dozajı ile ekonomik kullanım sağlar.

Özel seçilmiş fosfatlar ve oksijen tutucudan oluşmuş, kazan içindeki kalsiyum sertliği ile reaksiyona girip çökelterek kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum silikat kışırının oluşumunu engellerken, aynı zamanda oksijen korozyonunu da önleyen eşsiz bir üründür. Depozit oluşumunu engeller. Yapışkan olmayan çamur oluşturur. Dozajı temiz ve kolaydır. Oksijen ve karbondioksit oluşumunu engeller.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L   1000 L 
 Stok Kodu  C 1663   C 1686 
 Koli İçi Adedi  1 ad.   1 ad. 

 

  

 T 100

Online Kışır Temizleyici

Isı aktaran yüzeyleri temiz tutarak enerji tasarrufu sağlar.
Besi suyundaki ya da korozyon sonucu oluşan maddelerin birikimini önler.
Yüksek konsantrasyon ve düşük dozaj nedeniyle ekonomiktir.

SMAC ve akrilik kopolimer içerir; buhar kazanı ve jeneratörlerinde sistem şartlandırmada kalsiyum karbonat kristal formasyonunu önler. Ayrıca fosfat çamurunu akışkan hale getirir. Demir oksitleri etkili bir biçimde disperse ederek blöfle kolayca sistemden atılmasını sağlar. Ek olarak metal yüzeylerde ısı yalıtımı yapan kışır oluşumunu da engeller. Korozyon sonucu oluşan veya besi suyu ile sisteme giren metal iyonlarını ve oksitlerini disperse eder. Termal ve kimyasal stabilitesi yüksektir. Dozajı temiz ve kolaydır.

 Ambalaj Seçenekleri   30 L 
 Stok Kodu  C 1697 
 Koli İçi Adedi  1 ad. 

 

  


Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cad. (6. Cad.)
66/1 Öveçler / Ankara

Tel: +90 312 472 70 40 (5 Hat)
Faks: +90 312 472 70 46

© 2011 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. / Tasarım Ajansweb